• Nissan Nordic Europen toiminta tukee Nissanin kansainvälistä strategiaa, jolla pyritään saavuttamaan hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä
  • Toiminnan hiilijalanjälkeä on pienennetty useiden toimien kautta. Lisäksi yhteistyötä samat arvot jakavien yritysten kanssa on kehitetty.

Maailman väkiluvun odotetaan kasvavan 9 miljardiin vuoteen 2050 mennessä ja yrityksien sekä yhteisöjen rooli ympäristöongelmien ratkaisemisessa ja YK:n ympäristötavoitteiden saavuttamisessa tulevat nousemaan.

Nissan tunnistaa vastuunsa merkittävänä auto- ja kuljetusalan toimijana, jonka takia se on kehittänyt "Nissan Green Program" (NGP) -ohjelman. Se sisältää toimenpiteitä ympäristön suojelemiseksi, keskittyen päästöttömien ajoneuvojen käyttöönottoon, ajoneuvojen taloudellisuuteen, yrityksen hiilijalanjäljen pienentämiseen ja luonnonvarojen käytön minimointiin.

Nissan Nordic Europelle myönnetty ISO 14001 sertifikaatti on askel Nissanin ympäristöperiaatteiden toteuttamisessa ja osoitus sitoutumisesta näihin tavoitteisiin.

Seuraavia toimenpiteitä on tehty vuosien 2019-2022 aikana Nissan Nordic Europen toiminnassa.

  • Merkittävästi pienemmät CO2-päästöt työmatkoista matkakäytännöllä ja toimiston pienempi energian kulutus toimistopinta-alan vähentämisen kautta.
  • Järjestelmällinen jätteenkäsittely kaikilla toimipisteillä mukaan lukien vaarallisten jätteiden, kuten elektroniikan kierrätys sekä akkujen ja ajoneuvojen kierrätys käyttöiän päättyessä.
  • Clean Air For Europe (CAFE) -säädösten seuraaminen, jonka seurauksena myytyjen Nissan-ajoneuvojen päästöt ovat laskeneet selkeästi Euroopan komission asettamien rajojen alle.
  • Työskentely paikallisten toimittajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka jakavat Nissanin ympäristöperiaatteet ja hiilineutraaliuden tavoitteet.

Christian Costaganna, Managing Director, Nissan Nordic Europe, kertoo: "Olemme ylpeitä, että pitkään jatkunut työmme on huomattu ja todennettu järjestelmällisessä tarkastelussa, minkä ansiosta meille on myönnetty ISO 14001 sertifikaatti. Tämä kannustaa meitä jatkamaan työtämme kohti ympäristöystävällisempää tulevaisuutta".

Nissanille on tärkeää pyrkiä vähentämään päästöjä ja hiilijalanjälkeä niin Pohjoismaiden, kuin maailmanlaajuisillakin markkinoilla. Työskentely jatkuu ja Nissan tulee myöhemmin jakamaan lisää uutisia työstään kestävämmän tulevaisuuden puolesta.

 

 

 

# # #

Nissan Nordic Europen toiminta
Nissan Nordic Europe Oy on maahantuoja sekä myynti ja markkinointi yhtiö, joka edustaa Nissania Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Autot tuodaan tehtailta, jotka sijaitsevat Iso-Britanniassa, Ranskassa, Espanjassa ja Japanissa satamien ja paikallisten toimijoiden kautta. Autot myydään noin (200) jälleenmyyjän kautta. NNE:n toimistot sijaitsevat Espossa, Tukholmassa, Oslossa, Kööpenhaminassa ja Tallinassa. Tämän lisäksi NNE:llä on koulutuskeskuksia jälleenmyyjille.

Kestävän kehityksen raportti 2022: https://www.nissan-global.com/EN/SUSTAINABILITY/LIBRARY/SR/2022.html
Kestävä kehitys Nissanilla: https://www.nissan-global.com/EN/SUSTAINABILITY/OVERVIEW/
Nissan Green Program: https://www.nissan-global.com/EN/SUSTAINABILITY/ENVIRONMENT/GREENPROGRAM/

Lisätietoja tuotteistamme, palveluistamme ja sitoutumisestamme kestävään liikkumiseen löydät osoitteesta nissan-global.com. Voit myös seurata meitä: FacebookInstagramTwitter sekä LinkedIn ja katsoa kaikki uusimmat videomme: YouTube.

Yhteystiedot
Mika Särkelä
msarkela@nissan-europe.com

Julkaisija: Nissan